سامانه تسهیلات فروشگاهی

دراین سامانه صاحبان بنگاه های اقتصادی و تجاری ، فروشگاه ها و نمایندگان فروش و عرضه کالا و خدمات میتوانند ثبت نام و پس از تایید بانک اقدام به تعریف فروشگاه ها و واحدهای خود نموده و پس از تعریف مشخصات مشتریان (یا خدمات گیرنده گان) برای آنها اقدام به ثبت تسهیلات (وام و ..) کرده و پس از تعیین مبلغ و تعداد اقساط شماره تسهیلات را جهت پرداخت به مشتری ارسال نمایند.
مشتری می تواند از طریق موبایل بانک و سایر سیستم های مربوطه اقدام به پرداخت اقساط خود نماید. پس از پرداخت گزارش گردش حساب مشتری در سامانه نزد وام دهنده به روز شده و فروشنده می تواند بر دریافت اقساط مشتری نظارت داشته باشد.
هر دریافت از طریق سامانه بانک به این سامانه اعلام شده و به اطلاع فروشنده میرسد.