نرم افزار جامع وصول مطالبات

این سامانه جهت پیگیری مطالبات بانکی و بنگاههای اقتصادی از طریق روشهای مختلف اطلاع رسانی شامل تماس تلفنی، ارسال پیامک متنی، ارسال پیامک صوتی، صدور معرفی نامه، اخطاریه و اظهاریه طراحی و پیاده سازی شده است. برای هر کاربر اعم از مدیر سیستم، مدیر و کارمند بانک یا بنگاه اقتصادی، یک نام کاربری و رمز عبور وجود دارد که برای هر کدام دسترسی های متفاوت تعریف شده است. سامانه وصول مطالبات امکان ارسال پیامک پیش از موعد سر رسید، پیام تبریک تولد و سایر پیام های مناسبتی را دارا می باشد.