ورود به پورتال

پیام نوروزی مدیر عامل شرکت رهیاب رایانه گستر

1401/12/27 - 19:12

راه اندازی سایت کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی

1401/12/14 - 11:12

درج متن درخواست لغو دریافت در هر پیامک

1401/08/03 - 13:08

حذف هزاران قبض کاغذی با سرشماره 1000

1401/08/03 - 13:08

در راستای سیاست های دولت الکترونیک و طرح ملی حذق قبوض کاغذی، شرکت رهیاب رایانه گستر اپراتور اول خدمات پیام کوتاه کشور (سرشماره 1000) مفتخر گردید به ...

?>