خدمات ارزش افزوده مبتنی بر پیامک و اپلیکیشن (VAS /USSD /APP)

خدمات ارزش افزوده تلفن همراه(Value Added Services) سرویسی اطلاق می شود که فراتر از خدمات مکالمه تلفنی باشد. شبکه های مخابرات همراه نسل سوم (3G)شبکه هایی هستند که جهت دسترسی پرسرعت به اینترنت و امکان مکالمه ویدئویی تکامل یافته اند. اکثر خدمات ارزش افزوده، خدماتی مبتنی بر دیتا هستند که بستر انتقال آنها از طریق شبکه نسل سوم مهیا شده است. با گسترش این شبکه ها تقاضای کاربران برای خدمات ارزش افزوده با رشد روزافزون مواجه می شود که این امر موجب نوآوری در فناوری های سخت افزاری و محتوا خواهد شد. فناوری های جدیدتر نظیر LTE امکان استفاده از خدمات ارزش افزوده را با سرعت بالاتری فراهم می آورند.

این خدمات که با استفاده اززیرساخت های مخابراتی به مشترکان ارائه می شود در قالب خدمات یکپارچه ذیل دراختیار مشترکان و سازمانها قرار میگیرد:

  • خدمات اطلاع رسانی یک سویه متنی (پیامکی)
  • خدمات اطلاع رسانی تعاملی متنی (پیامکی)
  • خدمات ارزش افزوده اپلیکیشنی جهت پرداخت وجه اپلیکیشن ها و سرویس های نرم افزاری تلفن همراه
  • خدمات USSD : خدماتی است که کاربرباکد دستور *XXX# متصل به سامانه های مختلف بانک وسازمانی شده و ازخدمات آنها بهره مند می شود.