راهکار فنی پیامک رهیاب

شرکت رهیاب رایانه گستر با اتصال از طریق پروتکل SMPP به تمامی اپراتورهای تلفن همراه کشور موفق به ایجاد بستری امن ، پایدار و با کیفیت جهت تبادل پیام کوتاه از طریق سرشماره محبوب ۱۰۰۰ شده است .

شکل زیر نمایی از معماری سامانه پیام کوتاه شرکت رهیاب و اجزاء تشکیل دهنده آن را نشان می دهد :

همانگونه که در شکل نشان داده شده است، نحوه اتصال سامانه این شرکت با سامانه اپراتورهای تلفن همراه، پروتکل استاندارد SMPP است، که این ارتباط امکان ارائه بهترین کیفیت خدمات را فراهم می سازد.

در نقطه مقابل SMPP، وب سرویس قراردارد که دارای کارایی و بازده بسیار پایینتر از SMPP می باشد. به عبارت دیگر مزیت اصلی شرکت رهیاب رایانه گستر دسترسی به لینک SMPP مخابرات برای ارسال پیام کوتاه است. شایان ذکر است برخی از اپراتورهای ارسال پیام کوتاه تنها دسترسی به روش وب سرویس را دارند.

سایر اجزاء سامانه که در شکل دیده می شود، عبارتند از: