سرویس ارسال پیام کوتاه صوتی

پیامک صوتی مجموعه‌ای ازسرویس‌های ارزش افزوده بر روی بستر تلفن ثابت، همراه، شبکه اینترانت و اینترنت می باشد که جهت اطلاع رسانی، نظرسنجی، ارسال فکس، منشی تلفنی و …. مورد استفاده قرار می گیرد.