سرویس ارسال پیام کوتاه متنی

سونامی استفاده از تلفن همراه به شکلی است که امروزه دسترسـی به تمامی گرو‌ه‌های مخاطبین در هر زمان و هر مکان به راحتی و با بیشترین سرعت موجود امکان‌پذیر است. علی رغم گستردگی انواع سیستم های اطلاع رسانی و پیشرفت تکنولوژی ارتباطی نسبـت به سیستم های قدیمی تر نظیر پیام کوتاه، کماکان استفاده از پیامک در تلفـن ‌همراه بسیـار گسترده‌تر از سایر رسانه‌های ارتباطی چون اینترنت و روش های مبتنی بر آن می باشد، دلیل واضح و روشن این موضوع ویژگـی های خاص این سرویس مـی باشد که استفاده از آن را برای مخاطبیـن ساده و در دسترس عموم قرار می دهـد
ویژگی هایی چون:

  • سرعت و سادگی استفاده
  • بدون نیاز به بسترها و شبکه های اینترنتی
  • بدون نیاز به انجام تنظیمات و یا نصب پیش فرض های خاص
  • امنیت و حفظ حریم خصوصی نسبت به سیستم های اینترنت
  • قابل استفاده با تمامی دستگاه های موبایل و عدم نیاز به گوشی های هوشمند

مشخصات فنی سامانه پیام کوتاه رهیاب

همانگونه که در شکل نشان داده شده است، نحـوه اتصال سامانـه این شرکت با سامانه اپراتورهای تلفن همراه پروتکـل SMPP است، این ارتباط امکان ارائه بهترین کیفیـت خدمات را فراهم می سـازد. در نقطه مقابـل SMPP وب سرویس قراردارد که دارای کارایـی و بازدهی بسیار پایینتـر از SMPP می باشد.
به عبارت دیگر:

مزیت اصلی شرکت رهیاب رایانه گستر دسترسـی به این پروتکل (SMPP) برای ارسال پیام کوتاه است، درحالیکه بسیـاری از اپراتـورهای ارسـال پیام کوتاه تنها دسترسـی به روش وب سرویس را دارند.

شکل روبرو نمایی از معماری سامانه پیام کوتاه شرکت رهیاب و اجزاء تشکیل دهنده آن را نشان می دهد.

مشخصات فنی سامانه پیام کوتاه رهیاب