درگاه پرداخت الکترونیکی مشتریان

Full Stack Developer

شرح مسئولیت

  • توانایی کار با NET Core
  • آشنایی با سیستم های مبتنی بر Micro service
  • آشنایی و تجربه با رویکرد طراحی DDD
  • آشنایی با CQRS
  • توانایی در تست نویسی
  • تسلط بر شی گرایی و اصول solid
  • آشنایی با RabbitMq
  • آشنایی با انگولار

ارسال رزومه

اگر مهارت‌ها و توانایی‌های شما برای این فرصت شغلی مناسب است، لطفا برای ما رزومه بفرستید.

ارسال رزومه