درگاه پرداخت الکترونیکی مشتریان

سامانه های لجستیکی

شرکت رهیاب رایانه گستر با طراحی و پیاده سازی سامانه های منحصر به فرد در زمینه مدیریت ترمينال های کانتینری، مدیریت و هوشمندسازی بنادر، مدیریت فرآيندهای شرکت های کشتیرانی و مدیریت ناوگان، سهم قابل توجهی از بازار سامانه های هوشمند لجستیکی را به خود اختصاص داده است.

چرا رهیاب رایانه گستر؟

1
2
3
4
5

تجربه 24 ساله در طراحی
و پیاده سازی سامانه های
لجستیک

وجود کارشناسان مسلط به دانش حوزه لجستیک دریایی و بندری به همراه خبرگی و دانش لازم در توسعه سامانه های مرتبط با اين حوزه در طی 24 سال فعاليت، مزیت رقابتی شرکت است.

مرکز توسعه ناحيه هرمزگان

مرکز توسعه بندر شهید رجایی شرکت رهیاب بخشی از فعاليت های توسعه نرم افزار، پشتیبانی مستمر سامانه ها و ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات را انجام میدهد. وجود اين مرکز، باعث حضور و پشتیبانی مستمر در سایت عملياتی و آشنایی کامل با نیازها میباشد.

محصولاتی منحصربه فرد

توسعه سامانه های پیچیده و مقیاس وسیع مدیریت عمليات کانتینری و عمليات کالای فله و متفرقه ، مدیریت ناوگان، مدیریت خطوط کشتیرانی از دستاوردهای فعاليت شرکت در حوزه لجستیک است.

سهم مناسب از بازار سامانه های لجستیکی

شرکت، سهم عمده ای از بازار سامانه های لجستیکی را در اختیار دارد و بسیاری از شرکت های عمده و مهم از مشتریان رهياب هستند.

داشتن شرکای راهبردی

شرکت رهياب به منظور انجام پروژه های نوآورانه و در راستای هوشمندسازی بنادر، دارای شرکای راهبردی مانند همراه اول و ایرانسل می باشد.

راهکار

شرکت رهیاب رایانه گستر با طراحی سامانه های منحصر به فرد در زمینه مدیریت بنادر، نگهداری و حمل کالاهای کانتینری و غیر کانتینری سهم قابل توجهی از بازار سامانه های هوشمند لجستیکی را به خود اختصاص داده است.

سامانه مدیریت عمليات کالای فله و متفرقه

سامانه خدمات آنلاين لجستیک

سامانه مدیریت ناوگان

سامانه ساتراس

در کنار
شما هستیم تا ...

در کنار شما هستیم تا با خودکارسازی فرآيندها، تصمیم گیری دقیق و سریع و افزايش بهره وری، برنده رقابت باشيد.

طراحی و پياده سازی سامانه های نرم افزاری

خدمات مشاوره و نظارت در حوزه سامانه های لجستیکی

راهکارهای جامع برای هوشمندسازی بنادر

خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات

نروبند توسط توسط هندهلد سامانه ثبت عمليات

با اتکا به 25 سال تجربه سامانه های مدرن و جامع لجستیک بندری و دريايی

جهت ارتباط با کارشناسان معاونت سامانه لجستیک رهیاب رایانه گستر کلیک کنید.

درخواست اطلاعات