درگاه پرداخت الکترونیکی مشتریان

راه اندازی سایت کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی

1401/12/14 - 11:12

درج متن درخواست لغو دریافت در هر پیامک

1401/08/03 - 13:08

شرکت ودافون NFT اولین پیام کوتاه را به حراج گذاشت.

1401/08/03 - 13:08

راه اندازی سایت کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی

1401/12/14 - 11:12

در اجرای ماده 2 «سیاست های ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه» مصوب جلسه بیست و یکم شورای عالی فضای مجازی مورخ 1393/11/01، ...

درج متن درخواست لغو دریافت در هر پیامک

1401/08/03 - 13:08

با استناد به مفاد سند «سیاست های ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه­ های ارتباطی» مصوبه مورخ 1393/11/01 شورای عالی فضای ...

شرکت ودافون NFT اولین پیام کوتاه را به حراج گذاشت.

1401/08/03 - 13:08

شرکت ودافون،  NFTاولین پیام کوتاهی را که 29  سال پیش در شبکه ودافون ارسال شده بود، به حراج گذاشت. متن این پیام “Merry Chrismas” بود. ...

پیام کوتاه مکان محور: یک استراتژی بازاریابی موثر

1401/08/03 - 13:08

یام کوتاه مکان محور: یک استراتژی بازاریابی موثر کسب و کارها همیشه به دنبال راه­هایی برای بخش­بندی ارتباطات خود به شکلی هستند که به شکل ...

?>