درگاه پرداخت الکترونیکی مشتریان

شرکت ودافون NFT اولین پیام کوتاه را به حراج گذاشت.

سه شنبه, 3 آبان 1401 ساعت 13:08

شرکت ودافون،  NFTاولین پیام کوتاهی را که 29  سال پیش در شبکه ودافون ارسال شده بود، به حراج گذاشت. متن این پیام “Merry Chrismas” بود. فروش این NFT توسط حراجی Aguttes در فرانسه در 21 دسامبر به مبلغ 132680 یورو صورت گرفت. سود حاصل از این حراج به آژانس پناهجویان سازمان ملل متحد اهدا می­گردد.

این پیام کوتاه در سال 1992 در میهمانی کریسمس توسط برنامه نویسی به نام Neil Papworth ارسال و توسط مدیر وی در ودافون به نام Richard Jarvis دریافت شد. خریدار، نسخه ای اصلی از پروتکل ارتباطی ایجاد شده توسط ودافون، نسخه انیمیشنی از کل نسخه، و قاب دیجیتالی که نشان می دهد گوشی موبایل، اولین پیام کوتاه جهان را دریافت کرده است، دریافت خواهد کرد.

توکل غیرمثلی یا NFT واحدی از داده است که بر روی دفترکل دیجیتالی به نام بلاک چین ذخیره می شود و قابلیت فروش و معامله را دارد. NFT می تواند به دارایی دیجیتال یا فیزیکی (مانند فایل یا شی فیزیکی) و مجوزی برای استفاده از دارایی برای مقاصد مشخص منتسب شود. NFT را می توان در بازارهای دیجیتال فروخت یا معامله کرد. NFT منجر به انتقال غیررسمی مالکیت دارایی می­گردد.