درگاه پرداخت الکترونیکی مشتریان

حذف هزاران قبض کاغذی با سرشماره 1000

سه شنبه, 3 آبان 1401 ساعت 13:08

در راستای سیاست های دولت الکترونیک و طرح ملی حذق قبوض کاغذی، شرکت رهیاب رایانه گستر اپراتور اول خدمات پیام کوتاه کشور (سرشماره 1000) مفتخر گردید به عنوان بزرگ ترین پیمانکار پیام کوتاه این طرح ملی انتخاب شود.
این شرکت توانست با شرکت های توزیع برق سراسر کشور، شرکت های آب و فاضلاب و شرکت ملی گاز ایران جهت دستیابی به اهداف این طرح ملی همکاری کند و گامی موثر در راستای این اهداف بردارد.