درگاه پرداخت الکترونیکی مشتریان

راه اندازی سایت کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی

یکشنبه, 14 اسفند 1401 ساعت 11:12

در اجرای ماده 2 «سیاست های ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه» مصوب جلسه بیست و یکم شورای عالی فضای مجازی مورخ 1393/11/01، کارگروه «ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه های ارتباطی» تشکیل گردیده است. این کارگروه، سایتی به نشانی https://smsregulatory.farhang.gov.ir طراحی و راه اندازی نموده که در آن توضیحاتی در رابطه با کارگروه، ماموریت و اعضای آن، قوانین، مقررات، آیین نامه ها و اسناد بالادستی، مصوبات کارگروه و دسترسی به سامانه شکایات و تخلفات پیامکی در دسترس کاربران قرار گرفته است.